Month: May 2018

Đàn ông nông cạn

Đàn ông nông cạn, gặp đàn bà trưởng thành, thì khó giữ. Đàn ông xốc nổi, gặp đàn bà tự lập, lại chẳng bền. Đàn ông phản bội, gặp đàn bà thứ lỗi, là may mắn. Đàn ông trăng hoa, gặp đàn bà nhạy cảm, là tàn ác. Đàn ông thành đạt, gặp đàn bà

LÀM SAO ĐỂ BÁN CHẠY HÀNG

LÀM SAO ĐỂ BÁN CHẠY HÀNG??? LÀM SAO ĐỂ TĂNG DOANH THU??? Đây có lẽ là câu hỏi của rất rất nhiều bạn khi mới bắt đầu KINH DOANH ONLINE!!! Trước tiên, mình sẽ chia ra làm 2 giai đoạn cho các bạn thấy 1 vài thực trạng hiện nay: ❎Giai đoạn 1: Các bạn