Ăn xog roi

1  
Ăn xog roi. Lùa 3 bọc đi giao khách thoai….
Không có cây son nào để giao chán ghia là chán hà
See Translation

2 Comments