Có nên gởi tiền và về thăm Việt Nam

Có nên gởi tiền và về thăm Việt Nam
Mới tuần trước đây, một số người Việt trong Cộng đồng người Việt hải ngoại đã có đề nghị chính phủ Hoa Kỳ hạn chế tiền của người Việt hải ngoại gởi về cho thân nhân ở trong nước cũng như hạn chế số người Việt hải ngoại về thăm Việt Nam.
Đây là một đề nghị mà đã có nhiều sự ủng hộ nhưng cũng gặp không ít sự phản đối. Những người ủng hộ cho là đành rằng chúng ta thương và lo lắng cho người thân của chúng ta ở quê hương, nhưng khi chúng ta gởi tiền về vô tình những đồng ngoại tệ được đổi sang tiền Hồ vô giá trị cho những thân nhân, còn ngoại tệ chúng giữ và làm giàu thêm cho chúng trong khi Cộng Sản Việt Nam hiện nay rất cần ngoại tệ. Và nếu chúng ta thường xuyên về Việt Nam cũng sẽ đem ngoại tệ về tiêu xài và đồng thời cũng là điều để cho những cái loa tuyên truyền của Cộng Sản Việt Nam bốc phét.
Bên cạnh đó cũng không ít người chống đối. Những người này viện lẽ rằng không lẽ chúng ta đang sống ở hải ngoại cuộc sống đầy đủ mà nỡ lòng nào để người thân ở chốn quê nhà chịu khó khăn và thiếu thốn.
Đối với riêng cá nhân tôi, việc gởi tiền về cũng gởi nhưng hạn chế vừa phải. Còn việc trở về Việt Nam thì nhất quyết không bao giờ. Sau khi đến được bến bờ tự do, tôi đã tự nhủ lòng và có lời thề: “Tôi sẽ không về lại Việt Nam một khi đất nước vẫn còn kẻ thù hiện diện”. Và tôi đã giữ vững được lời thề của mình mặc dù tôi rất là nhớ thương người thân và nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Phi Vũ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *