Cuộc sống đáng để tận hưởng

Cuộc sống đáng để tận hưởng, đôi bàn tay xứng đáng được chăm sóc.
Anh Trump nhậm chức rồi, theo gương anh Trump – em cũng phụ họa “Phụ nữ là trên hết” 😀
(Nước rửa tay thiên nhiên, dùng được cho cả những bàn tay không may bị á sừng, dị dứng)

10 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *