Hót treng bây giờ là mí mắt phải to đùng mới đẹp hả cả nhà

Hót treng bây giờ là mí mắt phải to đùng mới đẹp hả cả nhà , lâu lâu lại hỏi ngu 1 tí
See Translation

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *