Kỳ thị Bắc Nam

Kỳ thị Bắc Nam.
Trong thời Pháp thuộc, thực dân Pháp thành lập Liên Bang Đông Dương. Liên bang Đông Dương bao gồm (theo cách gọi của Pháp) Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Lào và Cam Bốt. Cũng từ thời điểm ấy mà người Việt Nam cũng đã bắt đầu có sự kỳ thị của ba miền Bắc, Trung và Nam.
Đến thời chiến tranh Quốc Cộng và sau thời kỳ này, sự chia rẽ và kỳ thị lại càng sâu đậm hơn, nhất là sau ngày 30 tháng tư năm 1975, khi Việt Cộng đã thiết lập chế độ toàn trị lên toàn thể đất nước Việt Nam thì sự kỳ thị Bắc Nam lại càng nhiều hơn. Có nhiều lúc đọc trên internet có những bài viết với nội dung mang nặng sự kỳ thị, tự dưng tôi bỗng thấy buồn trong lòng. Trong thời điểm hiện nay, toàn dân tộc Việt Nam chỉ có một kẻ thù chung là nhà cầm quyền Việt Cộng. Chính nhà cầm quyền Việt Cộng là nguyên nhân chính tạo nên những bất công xã hội, sự tha hoá đạo đức, làm cho những người nông dân nghèo trở nên trắng tay, trở nên những người dân oan mất nhà, mất đất, sống cuộc sống lầm than, cơ cực. Chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc Việt Nam lại xuất hiện từ ngữ mới toanh là “dân oan”. Chính nhà cầm quyền Việt Cộng là những tay tham tàn, đã vơ vét xương máu của người dân để làm giàu. Đây là nguyên ủy của những đau thương tang tóc cho người dân Việt từ Bắc xuống Nam. Thời điểm này cần phải có sự đoàn kết dân tộc để chống lại sự độc tài, tàn ác màn rợ của nhà cầm quyền Việt Cộng. Sự đoàn kết này phải là của toàn thể người dân Việt không phân biệt Bắc Nam, hải ngoại hay quốc nội. Phải có sự đoàn kết tuyệt đối của người dân Việt ở mọi miền, mọi tầng lớp, gạt bỏ một bên những tỵ hiềm thì mới có cơ may thắng kẻ thù hung hiểm của dân tộc là nhà cầm quyền gian ác Việt Cộng. Bao giờ mà không có sự đoàn kết, vẫn còn sự chia rẽ thì vẫn còn rất khó khăn trong việc giải trừ một chế độ thối nát, tham tàn đã bu bám trên đất nước và dân tộc Việt Nam cũng đã quá lâu rồi.
Phi Vũ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *