Một khi em chọn Mask thì em phải cảm thấy hiệu quả

Một khi em chọn Mask thì em phải cảm thấy hiệu quả, da đẹp sau mỗi lần sd e mới bán cho khách, khách thấy hok ai cũng khen
❌Tính đến giờ e bán gần 500 gói mask trà đen này rồi. Hiện em còn khoảng 30 gói là hết.
70k/3 gói nhe khách.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *