Rất ủng hộ ý kiến và quan điểm của Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Minh Thuyết

Rất ủng hộ ý kiến và quan điểm của Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Minh Thuyết – nguyên đại biểu Quốc hội, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.Việt Nam.
Lịch sử cần phải sòng phẳng và minh bạch…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *