Sáng Họp

Sáng Họp .. Lễ Kỷ Niệm 8h30 Báo Cáo Phó Thủ Tướng & Bộ Trửởng Chống Hàng Lậu , Buôn Lậu , Hàng Giả Hàng Nhái 29/11/2016
Ông Lê Thế Bảo Chủ Tịch Hiệp Hội Chống Buôn Lậu Chống Hàng Giả Và Bảo Vệ Thương Hiệu Việt Nam ( Vatap) Bộ Công Thương

8 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *