Đồng hồ đeo tay có nhiều loại, có nhiều loại đồng hồ đeo tay có khả năng chống nước tốt cũng có nhiều loại không có khả năng chống nước vì vậy người sử dụng cần hiểu chiếc đồng hồ của mình để có cách sử dụng phù hợp nhất. Vậy với những chiếc đồng