19h ngày 17/3 tôi sẽ chia sẻ cùng sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn một số kinh nghiệm trong tìm kiếm học bổng

19h ngày 17/3 tôi sẽ chia sẻ cùng sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn một số kinh nghiệm trong tìm kiếm học bổng. Sự kiện tổ chức bởi CLB Sứ giả văn hóa (CMC). Mời các bạn sinh viên quan tâm tham dự.