2016 là một năm quá trọn vẹn với cá nhân tớ và gia đình

2016 là một năm quá trọn vẹn với cá nhân tớ và gia đình!!! Năm mới chỉ mong đủ sức khỏe để làm việc, để minh mẫn, để chăm sóc bố mẹ, chăm sóc gia đình, để yêu thương người thân, để sát cánh cùng bạn bè, và để đồng hành cùng con…Chúc mừng năm mới cả nhà yêu thương!!!