Month: September 2016

Miến măng gà

Miến măng gà, mọc nấm hương. Xin mời các bẹn ăn tối hỉ. Tập yoga về được tô miến mà thấy hạnh phúc vô bờ. Thôi cái j khó ngoài xã hội ta lại bỏ qua. Ưu tiên cái dzễ dzàng trước mắt nhờ. Toàn đồ được cho. Chỉ mất công chế biến. Xố xướng

Bì heo chiên dzòn

Bì heo chiên dzòn, để xơi với bánh bèo, hoặc buồn buồn mang ra bổ sung collagen bằng đường choén. Mình mần theo hướng dzẫn của anh Gù. Bì heo tự chiên, xơi mệt nghỉ mà hem có bị ho vì ngứa họng. Mí lần trước mua đồ làm sẵn, xơi xong, đêm về ho