Month: June 2017

Nhiều bạn hỏi nên mình lại viết chi tiết hơn về các hoạt động đọc hiểu Tiếng Việt lớp 1/2 với bộ kĩ năng đọc hiểu Tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ nhé

Nhiều bạn hỏi nên mình lại viết chi tiết hơn về các hoạt động đọc hiểu Tiếng Việt lớp 1/2 với bộ kĩ năng đọc hiểu Tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ nhé. Kĩ năng tìm hiểu biến cố và giải pháp trong truyện (problem and solution), tiếp tục tìm hiểu nhân vật (characters) và

Chuyên mục : mua không hỏi

  Chuyên mục : mua không hỏi – bán vẫn trả lời. Mẹ nào đã nghe tới cụm từ #SẦU #TRÊN #NÚI chưa ạ. Em xin thưa là : Việt Nam mình có 2 vùng chuyên canh sầu riêng chính là: Sầu riêng Tây Nguyên và Sầu riêng vùng đồng bằng Nam Bộ. Sầu Tây