Month: February 2018

CẬU NÀY LÀ AI, TÔI KHÔNG BIẾT, CẬU ĐI RA ĐIIII!, Thời điểm này mình đang ở Cô Tô, tháng 5 năm 2015 – hai năm trước,…

CẬU NÀY LÀ AI, TÔI KHÔNG BIẾT, CẬU ĐI RA ĐIIII! Thời điểm này mình đang ở Cô Tô, tháng 5 năm 2015 – hai năm trước, năm ba đại học. Lúc đó lì hơn bây giờ, không chống nắng, không áo khoác, không mũ rộng vành :)))) nên sau khi đặt chân đến Cô