Theo nghiên cứu, tình trạng biếng ăn của trẻ em ở Việt Nam cao gấp 4 lần so với các nước phát triển. Tình trạng này có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng tất cả đều dẫn đến hệ quả chung là trẻ suy dinh dưỡng, hấp thụ kém, còi xương,