5 năm rồi từ ngày tốt nghiệp đại học mới được “”tốt nghiệp”” thêm một trường mới :)

5 năm rồi từ ngày tốt nghiệp đại học mới được “”tốt nghiệp”” thêm một trường mới 🙂
Ngôi trường có các học viên rất tuyệt vời cùng những người thầy có Tâm và có Tầm!
Lạng rất tự hào được học tập trong môi trường này. Những kiến thức, tư duy và kỹ năng được rèn luyện ở đây mình tin sẽ giúp mình trên những hành trình cho những mục tiêu trong tương lai.
SG 16/4/2017
#CEO2
#qtkn