500 anh em họ hàng hãy về đội của emmm

500 anh em họ hàng hãy về đội của emmm!
Tuyển tận 2 vị trí nhé! ^^
Xin hãy về ăn chơi nhảy múa tung tăng cùng với em và đồng đội
Mọi người hãy chia sẻ post này nhé!
Chưa có kinh nghiệm cũng oke miễn là thể hiện được khả năng của bản thân thôi nhóe <3