Đã tầm sư được rồi!!!! Đội ơn facebook!
Cần tìm thầy dạy kèm võ thuật sao cho có khả năng đánh tự vệ trong vòng 4-6 tháng hoặc nhanh nhất có thể!
Học phí và thời gian học thỏa thuận! Bắt đầu càng sớm càng tốt. Ai biết giới thiệu giúp bạn nhé! Đội ơn!
P/S: Định vào nhà văn hoá học võ nhưng sợ kiểu học cưỡi ngựa xem hoa với mục tiêu chỉ là lên đai đủ màu!