“Anh Chánh giới thiệu nhiều

“Anh Chánh giới thiệu nhiều, nhưng tôi chẳng dám nhận, tôi chỉ dám nói một điều : Tôi đã từng là các bạn. Tôi đến với các bạn bằng cả trái tim!”
-Trích lời anh Nguyễn Duy Hưng-
Lời anh giản dị & không thể giản dị hơn!
T/b : Tèo tâm đắc câu anh nói : hãy làm sao để doanh nghiệp tồn tại rồi mới tính. Vâng, đúng như vậy! Doanh nghiệp có tồn tại thì mới có chỗ mà ước mơ!