Anh chị em bạn bè nào có file cài LaTex

Anh chị em bạn bè nào có file cài LaTex, cài được giúp em với ah. Máy em hỏng mất sạch sẽ rồi :((
P.s: Anh chị nào hướng dẫn lại em cách làm nữa thì em chân thành cảm ơn. sau 3 năm ko dùng dm cho nó vào chỗ nào đó rồi, khỏi phải tìm lại :v