Bạn í vinh dự nhận học bổng

Bạn í vinh dự nhận học bổng, mong bạn í cố gắng hơn nữa. Với mẹ, bạn í đã có những bước tiến rất dài, những cố gắng vượt bậc, mong bạn phát huy nhé, bạn Bình Minh.
Cám ơn Bộ chỉ huy và các đồng chí trong toàn đơn vị đã cho con niềm vinh dự lớn lao này.
See Translation