Bà đang xu dọn trước khi đi ngủ

Bà đang xu dọn trước khi đi ngủ, thấy lẩm nhẩm cái gì. Mình hỏi bà hát đấy à, bà cười bảo ừ, bà hát
tiếng ai như tiếng chuông vàng
tiếng ai như tiếng nàng nhà ta
Bà bảo bà hát quanh vậy, chả phải bài gì 🙂
See Translation