Ba năm trước

Ba năm trước , chàng Hí hát tại Sydney . Ba năm sau cũng ngày này mình lại có mặt tại nước Úc , tại Melbourne.
Hàng năm cứ những ngày cuối tháng Tư là mình thường có mặt ở Úc , đất nước mà mình yêu quý thứ hai sau quê hương Việt Nam của mình , nơi mà mình lựa chọn gửi gấm tình yêu lớn nhất của đời mình . Con gái yêu quý duy nhất của mình .