Bạn Hồng Trang

Bạn Hồng Trang – Người trả giá cao nhất trong đấu giá từ thiện hộp cigar Cuba- vừa đến Quỹ trao 25 triệu tiền mua ủng hộ qua đấu giá. Điều rất vui là bạn Trang xác nhận cigar chất lượng rất tốt. Cám ơn người ủng hộ ẩn danh. Cám ơn bác Man Dang Gia.