Bạn này bán ít có dữ quá

1 1 1  
Bạn này bán ít có dữ quá. Hối hàng mình muốn tụt quần lun á
See Translation