Bạn ở Hà Nội

Bạn ở Hà Nội
Quyết định bay vô Sài Gòn chỉ dự workshop rồi ra.
Bình thường thì mình cản bằng được đấy.
Nhưng với workshop này thì không.
Vì bạn sẽ không có cơ hội thứ hai.
Plato Brand talk 4
Branding driven by neuromarketing rules
Các bạn đã mua vé lưu ý thời gian bắt đầu: đúng 8h sáng mai 15/4, 271 Nguyễn Trãi