Bạn yêu thích và mong muốn CT Dĩa Cơm Trên Tường tiếp tục sứ mệnh nhân văn của mình

Bạn yêu thích và mong muốn CT Dĩa Cơm Trên Tường tiếp tục sứ mệnh nhân văn của mình!
Hãy còm, like để ủng hộ DCTT nhé.
Chiều nay chúng tôi họp để bàn về DCTT.
** Tôi đang cố gắng hết sức để kết nối nhằm giữ DCTT, giữ những dĩa cơm tình nghĩa và đầy tính nhân văn.
Những like và còm của các bạn sẽ giúp những người trong cuộc nhận thấy trách nhiệm của họ, trách nhiệm của DCTT. Cám ơn cả nhà.
Thân ái
LMC