Bì heo chiên dzòn

Bì heo chiên dzòn, để xơi với bánh bèo, hoặc buồn buồn mang ra bổ sung collagen bằng đường choén.
Mình mần theo hướng dzẫn của anh Gù.
Bì heo tự chiên, xơi mệt nghỉ mà hem có bị ho vì ngứa họng.
Mí lần trước mua đồ làm sẵn, xơi xong, đêm về ho như chó sủa vì bị lạ nhà.
Chắc tại dầu chiên í.
Thôi chịu khó mần cho nó an toàn hợp vệ sinh ha.