Biển nghề vô biên

1  
Biển nghề vô biên, quay đầu chưa chắc đã là bờ ;)))) các bạn đến nghe anh Nguyễn Mạnh Hải, bạn Thanh BC và Cuong Dang chia sẻ câu chuyện ngành – nghề – nghiệp với Impactus nhé. Buổi chia sẻ nhẹ nhàng và ko có ai “cho ai lời khuyên” bởi họ đều là những người đi tìm “chánh niệm” trong cuộc đời…
See Translation