[bitch mode on]

[bitch mode on]
1. Một ngày đẹp trời bạn biết tin bạn sẽ không phải gọi một đứa là fellow. Sung sướng!
2. Chỉ tiếc một suất bị bỏ phí. Mong là không có gì bị bỏ phí -_-
3. Dạo này đang ngứa mắt một số thành phần thích dạy mấy cái phù phiếm. British accent để làm gì trong khi nói có mỗi chữ “word” thôi cũng rất khó nghe 😐
4. Dân mình nói thế nào thì cũng vẫn bị sính cái British accent. Chỉ cần có hơi hơi British thì mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ :))
5. Thực ra bắt nọn thì rất rất hiếm người đạt được đồng thời cả giọng Anh lẫn tính dễ hiểu trong khi nói. Càng giống người Anh thì càng khó hiểu. Càng dễ hiểu thì càng không giống người Anh. Nói sao cho hay và dễ hiểu đòi hỏi cả một quá trình luyện tập và tinh chỉnh đầy mồ hôi và nước … bọt :v
6. Khi mà người ta bị tẩy não quá mức, người ta sẽ chả cần Chân hay Thiện gì hết. Chỉ cần “mỹ” là đủ no rồi.
7. Đến lúc bị nhà tuyển dụng bitch cho (bitchy hơn Long) thì lại bảo người ta ác 😐
See Translation