Bộ trưởng nên chỉ thị thứ trưởng và cục trưởng lên truyền hình (hay mạng) nói hết lập luận của họ về chuyện cần đưa phương án giá sàn đi

Bộ trưởng nên chỉ thị thứ trưởng và cục trưởng lên truyền hình (hay mạng) nói hết lập luận của họ về chuyện cần đưa phương án giá sàn đi. Họ từng khá hùng hồn nói về vai trò quản lý điều tiết của “Nhà nước” (ý là họ đấy) với giá vé máy bay. Để họ nói cho dân nghe dân hiểu (!!!). Tin tôi đi, dân hiểu nhanh lắm. Hiểu thấu tim đỏ tim đen luôn.