Bóng đá thời bao cấp nghỉ mà vui

Bóng đá thời bao cấp nghỉ mà vui, sân bóng đông vô tư, hào hứng, ký ức vẫn còn đó những trận deby giữa công an hà nội và câu lạc bộ quân đội hay deby giữa hải quan và công an thành phố hồ chí minh, hay như mối thâm tình giữa huế và nam định, giờ thì….
See Translation