Cả nhà có biết tại sao Liên Hiệp Quốc chọn ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc

Cả nhà có biết tại sao Liên Hiệp Quốc chọn ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc?
Theo Wikipedia, bởi vì 20/3 là ngày đặc biệt trong năm. Đó là ngày xuân phân: mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên trong ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau. Và đó là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Cũng là biểu tượng của sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực.
Ngày 20/3 được chọn vì nó truyền tải thông điệp rằng cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc.
Để hạnh phúc, chúng ta nên:
– Cân bằng giữa gia đình và công việc
– Cân bằng giũa tình yêu và tình dục
– Cân bằng giữa bạn vè bè.
– Cân bằng giữa cái tôi và cái chúng ta
– Cân bằng giữa suy nghĩ và hành động
– Cân bằng giữa kỳ vọng và thực tế.
– Cân bằng thế giới thật và thế giới FB.
Vì thế tôi đang dùng điện thoại cùi bắp. Và vì thế tôi sắp off lapop để họp hành, làm việc offline đây. Các bạn cứ còm, tôi đọc và trả lời sau nhé. <3 Tôi đang rất hạnh phúc vì tôi rất cân bằng, và tôi đang rất “muốn” cái tôi đang “có” Thân ái LMC