Các bạn FB ơi

Các bạn FB ơi, hãy đồng hành với chúng tôi, hãy cùng nhau lên tiếng, ít nhất cũng hãy tỏ thái độ cùng chúng tôi bằng cách lấy thông điệp này làm cover FB của các bạn.
XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM LÀ TỘI ÁC PHẢI BỊ NGHIÊM TRỊ!