Các câu chuyện mùa hè đến rồi dần dần trốn biệt cả đi

Các câu chuyện mùa hè đến rồi dần dần trốn biệt cả đi, còn mỗi mình ở lại, nhớ hết tất cả hình ảnh màu sắc mùi hương. Để lúc nào cũng ước cuộc đời như không tưởng, lúc ngồi trong mái hiên ở chốn vô ưu, nhìn mưa thả giọt hết từng phiến lá cánh hoa buổi trưa hôm ấy.
See Translation