Các mẹ thik hoa hồng có thể ngâm cứu em này: Hồng Trà

Các mẹ thik hoa hồng có thể ngâm cứu em này: Hồng Trà – Thơm ngọt nhẹ, Nở to đùng đoàng va siêu bền luôn.
Em vốn k thik hồng, đặc biệt hồng thân dài nhưng c bán hàng cứ cam đoan nở và nở đẹp lắm. Công nhận là thik thật/ e cắm từ thứ 3 hnay thứ 7 vẫn dư lày / chắc fai dc đến ngày mốt!
#hoahoet