“Cái dại của con gái là luôn cố chấp cho rằng mình đủ dửng dưng để không màng đến mọi náo động xung quanh

“Cái dại của con gái là luôn cố chấp cho rằng mình đủ dửng dưng để không màng đến mọi náo động xung quanh.
Trong khi thực chất càng đến những nơi ngập ngụa người ngợm, càng thấm thía thật ra bản thân chỉ có một mình.”
─ Truyện ngắn Lỗi hẹn với Thiên đăng │ Anh Khang