Cảm giác bình yên đủ đong đầy <3

Cảm giác bình yên đủ đong đầy <3 #TigerNest #Bhutan #Peaceful Dù dự báo thời tiết trời mưa, dù đã quá may mắn được thấy đỉnh Himalayas, được gặp Hoàng thái hậu, được yết kiến Đức Phó Pháp chủ.. và đã không mong gì thêm nữa! Hẹn TigerNest chuyến sau nhưng không ngờ Trời thương nắng đẹp! May mắn và hạnh phúc khôn nguôi, chỉ biết nói câu tạ ơn Người, tạ ơn Đời! Cầu bình an cho hết thảy chúng sinh