Cảm ơn anh Manh Kim

Cảm ơn anh Manh Kim! Muốn viết gì đó vào hôm qua mà đã không thể viết được. Giờ thấy bức ảnh rất có hồn này trên tường nhà anh, xin phép được mang về treo ở nhà mình, như một lời nhắc để không bao giờ được quên những người con trung dũng đã bỏ máu xương giữ đất cho Tổ quốc. Các anh hãy tin rằng nhân dân sẽ không cho phép bất kỳ ai hay thế lực nào có thể bán rẻ đất nước mình! “Còn nhớ thì chưa mất Hoàng Sa” (thanhnien.vn).