Category: Tảo

Giá trị của tảo xoắn spirulina là gì?

Tảo xoắn còn có một tên gọi khác khoa học hơn là spirulina platensis hay cũng có người gọi là tảo spiruline algae. Đây là một loại vi tảo có dạng sợi xoắn với xanh lục nổi bật, những sợi xoắn của tảo là do các tế bào đơn của tảo kết hợp lại với