Câu chuyện cấp phép cho bài hát rồi mới có sự ” hát hợp pháp” đã hoàn toàn là một sự hài hước

Câu chuyện cấp phép cho bài hát rồi mới có sự ” hát hợp pháp” đã hoàn toàn là một sự hài hước. Đúng là từ nghiêm túc đến nực cười khoảng cách không đầy một bước. Cái gì không chịu thay đổi để hợp lý thì cũng có kết cục như vậy.