Câu chuyện về cô em gái nhỏ chấp nhận ở nhà phụ giúp cha mẹ để nhường con đường học vấn lại cho chị hai ở cái mãnh đất nghèo cù lao Phú Tân quê tôi

Câu chuyện về cô em gái nhỏ chấp nhận ở nhà phụ giúp cha mẹ để nhường con đường học vấn lại cho chị hai ở cái mãnh đất nghèo cù lao Phú Tân quê tôi…
Mong em chăm học. thành tài, mai này về báo hiếu cha mẹ và chăm lo cho em gái. Đi thật xa để trở về em nhé !
https://www.youtube.com/watch?v=TKNVYKC4o2A
See Translation