Chả nhẽ nhà đầu tư theo hình thức BOT ko tính được đầu tư lỗ hay lãi

Chả nhẽ nhà đầu tư theo hình thức BOT ko tính được đầu tư lỗ hay lãi, thời gian thu hồi vốn trước khi đầu tư làm hay sao mà Bộ Kế Hoạch Đầu Tư đòi lập ” Quỹ cứu lỗ nhà đầu tư BOT đường cao tốc “? Không hiểu lắm!