Chẳng là Etude House mới ra dòng son mới “Dear My Glass Tinting Lips

Chẳng là Etude House mới ra dòng son mới “Dear My Glass Tinting Lips – Talk” và có thể thay vỏ luôn được. Case son thôi mà có cần phải xinh thế không cơ chứ. Chiều đi mua đồ nên chụp lại cho chị em ở nhà coi :3
#etudehouse #lipstalk