Chỉ còn 15h nữa trước khi sang giá gấp rưỡi

Chỉ còn 15h nữa trước khi sang giá gấp rưỡi, cả nhà đăng ký để đi cùng tôi nhé! Không vụ nào là không sôi hết cả nổi! Nhất là lần này ra mắt CLB nữa! 🙂 Nguyễn Kim Cương Nguyễn Bá Anh Nguyen Ba Lam Ngo Thanh Tung Tony Ng Nguyen Thi Ngoc Thuy Nguyễn Thu Phương

Nhanh tay kẻo trễ!Hội thảo “Quản trị và Khởi nghiệp với cuộc cách mạng công nghệ lần 4” do Anh Trương Gia Bình, chủ tị…

Người đăng: Lâm Minh Chánh vào 20 Tháng 11 2016