Chiếc xe huyền thoại

1 1 1 1 1  
Chiếc xe huyền thoại. Bu mình 5 năm ui chứ it hen….
Giao hàng phi ẻm dơ như cú vọ á heheh….
Hàng đi ui nha các tềnh iu …
Son về dc nhiêu là đua nhau cán hết hà
See Translation