Chờ đợi ai đó làm mình hạnh phúc là cách nhanh nhất để buồn

Chờ đợi ai đó làm mình hạnh phúc là cách nhanh nhất để buồn. Tự mình làm điều đó đi. Ngay hôm nay. Cách dễ nhất là mua cuốn “500 câu hỏi giúp bạn hạnh phúc” này. Có 75K thôi mà đảm bảo vui từ giờ đến tết luôn. Mình chỉ cầm sách thôi mà cũng thấy hạnh phúc lun rồi nè #newbook #selfquestion #behappy #goodvibes #midweekmotivation