Chốt lại chiều nay e còn 1

1 1 1 1 1  
Chốt lại chiều nay e còn 1.5kg ram thường 180k/kg
Lợn gác bếp 270k/kg ; 140k/kg
Đác rim dứa 130k/kg ; 70k/0.5kg
Bánh tráng cuốn , bánh tráng trộn 30k
Bánh tráng lắc 50k
Trầm hương thái lan 100k/gói 100v
Nồi hấp 2 tầng đa năng 150k/bộ
Combo 0.5 đác rim dứa vs 0.5 lợn gác bếp 200k và free ship
See Translation