Chủ đầu tư cụm chung cư 229 Phố Vọng khi đầu tư xây dựng đã tự ý nâng số tầng từ 11 lên 18 mà không có hồ sơ xin phép

Chủ đầu tư cụm chung cư 229 Phố Vọng khi đầu tư xây dựng đã tự ý nâng số tầng từ 11 lên 18 mà không có hồ sơ xin phép, hồ sơ điều chỉnh thiết kế… dẫn đến tình trạng nhiều căn hộ tại cụm chung cư 229 Phố Vọng hiện nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ.